Oferujemy:

  • naprawa i konserwacja statków
  • produkcja statków i konstrukcji pływających
  • naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
  • obróbka mechaniczna elementów