2019

M/V Hogeland

Typ pracy: prace stalowe spawalniczo-monterskie

Data: 20.05.2019 – 24.05.2019

Zakres prac: wykonanie nowej nadbudówki, montaż mostka

zdjęcia:

M/V Cabrillo

typ pracy: wymiana rufowego uszczelnienia wału śrubowego

Data: 31.05.2019 – 01.06.2019

Zakres prac: Wykonanie platformy roboczej niezbędnej do wymiany uszczelnienia wału śrubowego na jednostce. Wymiana uszczelnienia. Statek podczas robót znajdował się na wodzie.

Zdjęcia:

zdjęcia:

M/V North Viking

Globia

Typ pracy: Prace po przeglądzie armatora oraz Inspektora Towarzystwa Klasyfikacyjnego

Data: 01.07.2019 – 11.07.2019

Zakres prac: Wymiana fragmentów zrębnicy w dolnej części z wyjściem ponad pokład główny, wymiana poszycia nadburcia wraz z usztywnieniami, wymiana poszycia kadłuba, wymiana wręgów oraz grodzi przelewowej w P.S. przy dnie zewnętrznym, wymiana węzłówki na pokładniku.

Zdjęcia:

Doris K

Typ pracy: Prace kadłubowe po przeglądzie inspektora wg. wskazań technologa i mistrza MSRG

Data: 15.07.2019 – 31.07.2019

Zakres prac: Wymiana poszycia burtowego i usztywnień, wymiana poszycia dna zewnętrznego, wymiana wręgów na poszyciu burtowym, wymiana tank topu pod osypem ładowni, wymiana pokładu forepeak, montaż i spawanie rury w pokładzie forepeak na LB.

Zdjęcia:

Newton

Typ pracy: Prace montersko-spawalnicze

Data: 01.08.2019 – 20.08.2019

Zakres prac:

Zdjęcia:

Dolphin Heads II

Typ pracy: Prace stalowe-nowe konstrukcje

Data: 01.09.2019 – 31.09.2019

Zakres prac: montaż elementów konstrukcji stalowych, otwieranie i zamykanie włazów na barce.

Zdjęcia:

Drejo II

Typ pracy: Prace montersko-spawalnicze

Data: 01.09.2019 – 31.09.2019

Zakres prac: montaż elementów konstrukcji stalowych

Zdjęcia:

Paper Star

Typ pracy: Prace po przeglądzie armatora i Inspektora Towarzystwa Klasyfikacyjnego

Data: 01.10.2019 – 15.10.2019

Zakres prac: wymiana fragmentów wręgowych oraz grodzi przelewowych na burcie w zbiorniku, wymiana fragmentu dennika na oble, wymiana dna wewnętrznego, montaż i spawanie spoiną szczepną.

Zdjęcia:

Darwin

Typ pracy: Wykonanie silosów na jednostkę Darwin

Data: 16.10.2019 – 10.11.2019

Zakres prac: ciecie usztywnień profili stalowych, adaptacja łoża, stykowanie i spawanie blach automatem A2, złożenie stożka na łożu i spawanie, montaż i spawanie kątownika w ładowni.

Zdjęcia:

Darwin

Typ pracy: Wykonanie wymian stalowych na jednostce Darwin

Data: 20.11.2019 – 10.01.2020

Zakres prac: wymiana 17 ton stalowych

Zdjęcia:

M/V North Viking

Typ pracy: prace montersko-spawalnicze

Data: 18.11.2019 – 20.12.2019

Zakres prac: wymiana zbiornika na fekalia, remont siłownika koparki, remont łazienek, wykonanie instalacji systemu wykrywającego pożar w ładowni, remont turbiny i silnika głównego, remont bobcats.

Zdjęcia:

2020

2020

Danubia

Typ pracy: wykonanie wymian stalowych na jednostce Danubia

Data: 31.01.2020 – 17.02.2020

Zakres prac: wymiany stalowe o masie 2263 kg

Zdjęcia:

Bingo III

Typ pracy: prace spawalnicze na jednostce Bingo III w Grenlandii

Data: 19.02.2020 – 29.02.2020

Zakres prac:

Zdjęcia:

M/V North Viking

Typ prac: prace remontowo-spawalnicze

Data: 19.02.2020

Zakres prac: usunięcie dziur z zbiorniku ładowni oraz w zbiorniku balastowym